Trending | News | Daerah | Covid-19

Ota Lapau

Bom Lo Liak, Alah Tu Beko Den Aban Jo Masin Giliang Sakai

Dibaca : 816

Dek-a lah kampuang awak ko nak rang. Kapatang dus bantuak barisi bom di musajik di pasa Batusangka. Lah buncah karak urang sinan. Polisi gegana lah bagageh. Kiroe isinyo minyak obuak. Tadi dakek tumporo musajik Salimpuang, indak jauh dari sangka. Diledak-annyo dek polisi lai.

Bantuak tarenen lai lo. Mampatakuik-takuik rakyaik ado lo. Lah bi batutuik kadai dibuek-e tapi urang rami manonton.

“Raso ka den aban urang nan malatak-an bom tu jo masin giliang Sakai,” kecek Yuang Pasa. Yuang duduak tupang suduik, dilipek-e kakinyo padek-padek.

“Iyo heran lo deyen mancaliak, sia paja tu ye? Kok tau den ampok lo jo garobak sate,” kecek Tan Tembang.

” Seso urang deknyo, salingkane,” kecek Upiak Larai, nan mancogok ka lapau

We-e kanai sirayo dek paknaknyo mambali timbakau.

” Piak , kecek an ka paknak tu barantilah ma uduik lai, batuaklah bunyi eler rusak tadanga dek den,” kecek Yuang Pasa.

” Lah batuneh muncuang wak dek mangecek indak nyo danga doh “ jawek Larai.

“Ado aka, elo talingo-e campak-an piapinyo, bia nyo raso stek,” tambah Wan Tengka sambia mamatiang rokok dalam-dalam.

“Bi disosoh bom lah surang-surang baa nye, bi mada apak-apak ko,” kecek Piak Larai. Tu nyo pai lai.

Badarai galak apak-apak nan tadi mangecek soal bom.

“Dulu sangkek peri-peri den danga carito, banyak bom ko, granat bagai,” kecek Yuang Pasa.

“Kalau itu nan kadisabuik, di zaman ulando dulu bajadi banyak-e mah,” kato Tuan Baralah.

“Tu alun lai mah di pabrik bom, banyak bana bom mah,” kecek Angku Malano lo.

“Eee yayai ye, tantu iyo nye,” solang Ujang Rantau.

“Jadi baa bom di musajik Salimpaung tu?” Yuang Pasa mambaliakan curito ka pangkanyo.

“Nyo ledak-an dek polisi sinan,” jawek Mak Pakiah nan jak tadi ma angguak-angguak balam se.

“Ciek-ciek tapi boneh Pakiah ye,” kato Yuang Pasa.

“Tapi tuan-tuan batanyo ntu den jawek. Satahu den, bom-bom yo sabana menyeso. Bantuak singajo lai lo,” kecel Mak Pakiah.

“Kalau ado nan kusuik di Jakarta, awak-awak di daerah ko kanai kasibaran se. Ikuik ma-idok-an se,”tambah Tan Tembang.

“Tenggi analisa pulitik Tan mah, bajaso di sikolahan, walau alun dapak karajo,” kato Yuang Pasa.

“Tu ciek lai, liak lah di tipi, bantuak murai batu barabuik babunyi jo ayam jantan wakatu subuah, sadoalahe santiang, disuruah bana karajoan wee ma ilak. Bitu bana urang-urang nan basikolah tu kini. Nan Tan Tembang ndak co itu doh, Pasa bakalabihan lo tu mah,” Angku Malano nyo bela Tan Tembang, anak mudo nan sikek obuaknyo balah tangah tu.

“Syukurlah kalau mantun, masa depan nagari wak lo talatak di tangan Tan ko mah, kok kanai bomnyo rugi gadang awak,” yo sabana liek Yuang Pasa kapalo arak ko.

Bitulah lapau samalam tu sasudah taraweh, rami co nan taralah. Curito yo soal bom ka bom sae. Ado sabanahe ota lain tantang te ha er pagawai, tapi Yuang Pasa galak-galak se saban harago lado sadang tinggi.

“Jan pikian itu, kan piti tu dibalanjoan ka pasa mah bali lado bagai,” cek Yuang Pasa pulo.
Galeh kopi nak rang tu lah bi lindang. Indak ado nan mintak tambah doh. Ciek-ciek la bi manguok bantuak kudo nil.

” Jan gadang bana ngango Yuang, masuak langau beko,” kecek Mak Pakiah sambia tagak.

“Bara utang rang lapau kopi steng, lamang sasaik, roti sarkana ciek, nan patang sakali,” kecel Mak Pakiah.

Indak lamo antaronyo urang-urang ko la bi pai. Lapau tutuik lai, ari lah guruah-guruah.

“Bisuak jan lupo semprot lado Yuang, bakabuik nagari mah,” kecek Malano.

“Dih,” Yuang Pasa maluncua pai mode oto kasiak indak ba rem. (Malin Kapalo Koto)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top